Tervetuloa Salokylän kyläyhdistyksen ylimääräiseen yleiskokoukseen torstaina 19.11.2020 klo 18:00

Salokylän kyläyhdistyksen ylimääräinen yleiskokous järjestetään torstaina 19.11.2020 klo 18:00 Salokylän kylätalolla. Aiheena yhdistyksen sääntöjen korjaus. Kyläyhdistyksen säännöistä poistetaan erovuoroa koskeva lauseke kohdasta kuusi (6) Kohta kuusi (6) esitetään muotoiltavaksi seuraavalla tavalla: 6. HALLITUS Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokouksen välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat henkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen koollekutsuminen tapahtuu sovittuja sähköisiä viestintäkanavia käyttäen.